Socha Julia Fučíka

Bubeneč, U Výstaviště / Královská obora
přemístěno

Autorem sochy komunistického novináře a spisovatele Julia Fučíka (1903-1943) je sochař Miloslav Šonka. Šest metrů vysoký Fučíkův pomník byl odhalen v září 1979 před tehdejším Parkem kultury a oddechu Julia Fučíka (PKOJF). Byla kvůli němu zrušena jedna ze čtyř fontán (první zleva), které jsou před hlavním vstupem do areálu Výstaviště od šedesátých letech 20. století. Bronzová socha o výšce 3,2 metru byla odstraněna v roce 1990. Na místě zbyla čtyř až pětiúrovňová čtvercová základna podstavce z leštěné žuly, na které dnes stojí reklamní sloup planetária. Socha byla dlouhé roky uložena v depozitáři Galerie hlavního města Prahy. Znovu odhalena byla 22. února 2013 ve východní části Olšanských hřbitovů na Žižkově.Zdroj:
- Česká tisková kancelář