Dubový oborní mobiliář

Bubeneč, Královská obora

Sochař Michal Sedlák navrhl a vytvořil pro Královskou oboru několik uměleckých dřevěných objektů sloužících zároveň návštěvníkům parku.

Jeho prvním dílem pro Stromovku je molo s kachními hlavami, které bylo na přelomu století ukotveno na východním břehu Rudolfova rybníka. Zde zůstalo až do roku 2011 a po revitalizaci vodní plochy byla zpět na místo v roce 2016 instalována jeho replika.

Na podzim roku 2015 vytvořil umělec tři dubové lavice, které našly své místo u Malé říčky. Materiál pocházel z pokáceného oborního dubu a špalky byly opracovány u psí louky.

V rámci projektu "Návrh řešení Centrálního prostoru Královské obory" vznikla v roce 2018 tzv. čítárna a posezení na Dubovém pahorku. Dubové lavice čítárny jsou tvořeny opracovanými dřevěnými masivy seskládanými k sobě tak, aby místa jednak poskytovala soukromí, ale zároveň byla možná komunikace se spolusedícími. Lavice na Dubovém pahorku jsou tvořeny z dubových fošen a využívají terénní modelaci svahu ostrova.Zdroj:
- https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/priroda_krajina_a_zelen/parky_a_zahrady