Divadlo Spejbla a Hurvínka

Bubeneč čp. 509, Kyjevská 10-12 (budova divadla)
Bubeneč čp. 919, Dejvická 38 (pokladna a hlavní vchod) / Kyjevská 8

Loutkové divadlo Spejbla a Hurvínka založil v roce 1930 v Plzni Josef Skupa. V roce 1945 divadlo přesídlilo do Prahy, kde působilo v prostorách někdejšího divadla Malé operety v Římské ulici na Vinohradech. Poté, co byla vinohradská budova vrácena v restituci původnímu majiteli, se novým působištěm divadla stalo bývalé bubenečské kino Svornost. To muselo pro špatný technický stav zastavit v roce 1994 provoz. Jeho prostory pak byly nabídnuty loutkovému divadlu a pro jeho potřeby adaptovány. Zazděním bočních oblouků byly zrušeny postranní balkony a jejich prostory využity pro provozní místnosti, boční přísálí v přízemí však zůstala zachována. Zanikl čelní balkon, když v přízemí bylo zřízeno 18 sedadlových řad střídavě po 15/16 místech, zprvu v pozvolné a pak stále strmější elevaci až k zadní stěně, za níž byly namísto balkonu zřízeny technické kabiny. V polovině sálu byla zavěšena příčná ocelová příhradová konstrukce technického mostu s potřebným osvětlovacím zařízením a místy pro obsluhující techniky. Jeviště bylo rozšířeno o předscénu, vlastní loutková scéna orámována černými závěsy. Z původní výzdoby se zachovaly reliéfy pololežících jinochů s divadelními maskami nebo lipových ratolestí v přízemí, větrací mřížky s lipovými ratolestmi v překladech nad průchody z parteru do přísálí, barevné vitráže váz v některých oknech parteru nebo přístupových schodišť. Premiérové představení po rekonstrukci se konalo 24. února 1995. Divadlo bylo později významně rekonstruováno ještě v letech 2009-2010 podle projektu firmy D-plus projektová a inženýrská a znovu otevřeno 1. dubna 2010. Do přízemí domu v Dejvické ulici byla umístěna hlavní pokladna a do divadla byl zřízen bezbariérový přístup. Forma sálu se díky všem rekonstrukcím redukovala na jednoduchý prostor s elevací, kde bývalou členitost naznačují pouze lunety a pilíře. Stěny sálu s nádechem fialové barvy kontrastují s novými tmavě zelenými sedadly a bílými oblouky a pilíři. Veškerá původní výzdoba v sále byla odstraněna. Jevištní portál je sestaven ze tří ustupujících segmentů, které spolu s plochou forbíny pomáhají vytvářet iluzi zesílené hloubky soustřeďující se na poměrně nevelký prostor portálového zrcadla pro loutky.

Před divadelní pokladnou, která se nachází v domě v Dejvické č. 38, stojí na dlažbou odděleném prostoru od 23. září 2010 sousoší Spejbla a Hurvínka. Autorem díla, které tvoří lavička, na ní vpravo stojící Hurvínek a vlevo sedící Spejbl, je výtvarník Dušan Soták.

Na boční fasádě domu v Dejvické č. 397/34 je umístěna velkoplošná malba zobrazující Spejbla, Hurvínka, paní Kateřina, Máničku a Žeryka na schodech, doplněná názvem divadla v češtině a angličtině.Zdroj:
- https://www.theatre-architecture.eu/cs/db/?theatreId=344