Sputnik

Královská obora, u budovy čp. 2
přemístěno

Betonová dětská prolézačka ve tvaru koule zvaná Sputnik vznikla v roce 1960. Umístěna byla na dětském hřišti u bývalé tramvajové vozovny v Královské oboře. Jejím autorem je sochař Zdeněk Němeček, který se při tvorbě díla inspiroval sovětskou družicí. V roce 2003 byla prolézačka z důvodu nesouladu s bezpečnostními normami znepřístupněna a později odstraněna. Před likvidací ji zachránil sběratel, který ji přestěhoval na zahradu Paličkovy vily ve vilové kolonii Baba (Na Babě 1779/9).