Bubeneč čp. 83

Bubenečské popisné číslo 83 patří budově korejského velvyslanectví v Pelléově ulici. Mezi první vlastníky domu patřili Alois Potůček, který byl jako majitel uveden v roce 1892 a v letech 1887-1891 objekt postavil, a později Jindřich Čapek (jako majitel uveden v roce 1896). V roce 1898 vilu zakoupila za 38 tisíc zlatých Kongregace bratří škol křesťanských. Za dalších 15 tisíc k ní byla přistavěna školní budova a byla v ní zřízena pětitřídní chlapecká obecná škola, zvaná též Svatováclavský pensionát. Činnost tohoto církevního vzdělávacího ústavu byla ukončena po roce 1948.

V roce 1957 se do objektu v tehdejší Majakovského ulici přestěhovala z nedalekého náměstí Svobody základní umělecká škola. V roce 2001 byla budova vrácena v restituci a škola se proto přestěhovala do Břevnova. Opuštěný dům dlouhou dobu chátral a v letech 2019-2022 prošel zásadní přestavbou pro potřeby velvyslanectví Korejské republiky. Celý zadní trakt byl zbourán a nahrazen novostavbou, zachována zůstala přední část objektu.