Bubeneč čp. 64

Bubenečské popisné číslo 64 patří pravé části bytového dvojdomu přiléhajícímu k Wolkerově ulici. Na jeho místě dříve stával klasicistní dům čp. 38. Objekt je součástí uzavřeného obytného komplexu, který byl v letech 1984-1985 v historickém jádru Bubenče postaven pro potřeby sovětského velvyslanectví.

Číslem 64 byl původně označen železniční strážní domek, který se nacházel v Královské oboře v blízkosti Malé říčky. Byl zbořen pravděpodobně koncem dvacátých let 20. století. Číslo 64 poté převzal dům v ulici V sadech navazující na sousední čp. 77. Budova vznikla na místě předchozí stavby v letech 1871-1872 Františkem Havlem. V roce 1913 byl objekt majetkově oddělen od čp. 1, přesto si ještě dlouhé roky uchoval jeho úřední označení, a přestavěn Aloisem Potůčkem. Bylo přizděno loubí podél dvorních průčelí hlavní budovy a křídla, vedle toho došlo také k interiérovým adaptacím. V roce 1922 proběhly další stavební změny, při nichž bylo využito podkroví a koňské stáje byly přebudovány na obytnou místnost. Další drobnější úpravy pokračovaly v roce 1938 a především v roce 1958, kdy byl objekt adaptován pro potřeby školy. Zbořen byl koncem sedmdesátých let 20. století.