Bubeneč čp. 52

Bubenečské popisné číslo 52 patří třípatrovému obytnému domu, který se nachází v dolní části Gotthardské ulice přímo u brány do Královské obory. První stavba na tomto místě, na kostelním pozemku "U Oborních vrat", vznikla v roce 1827, kdy Jan Nekvapil obdržel svolení ke zbudování domku. Od jeho smrti v roce 1831 až do roku 1868 nemovitost patřila vdově Alžbětě. Ta v roce 1862 přikoupila od majitelky sousedního čp. 9 kus zahrady o velikosti 98 čtverečních sáhů. Dalšími vlastníky byli Josef Horáček (1868-1872), Terezie Horáčková - vdova (1872-1873) a František Guschal - druhý manžel Terezie (1873-1894), který nechal vystavět nynější velký dům. Od roku 1894 objekt vlastnil doktor práv Karel Marek.