Bubeneč čp. 164

Bubenečské popisné číslo 164 patří budově základní školy v Korunovační ulici. Třípatrovou stavbu provedl Jindřich Frolík, stavba byla zahájena 1. října 1898 a celý objekt byl dokončen 29. srpna 1899. Byla zde zřízena pětitřídní II. obecná škola v Bubenči na Letné. Jejím prvním řídícím učitelem se stal Vincenc Šofferle, který školu vedl až do roku 1925. V letech 1902 a 1906-1907 byla budova rozšířena o přístavby.

V prvním desetiletí 20. století v objektu v Korunovační ulici sídlily tři školy: II. obecná smíšená (samostatná od roku 1902), měšťanská dívčí (1906-1948) a před svým stěhováním na Kostelní náměstí ještě měšťanská chlapecká (1907-1909). Od konce dvacátých let až do roku 1938 mělo v budově půjčeno několik tříd a tělocvičnu reformní reálné gymnasium a nacházelo se zde i jeho ředitelství. Dnes je budova sídlem základní školy Korunovační.

Bubeneč čp. 164
- Korunovační 8 / Sládkova 2