Bubeneč čp. 150

Bubenečské popisné číslo 150 patří činžovnímu domu stojícímu na nároží ulic Jugoslávských partyzánů, Čínská a Terronská. Pětipatrová budova byla postavena v letech 1935-1938 na místě bubenečského smetiště čp. 267. Na mapě z roku 1938 je označena právě tímto číslem, později jí ale bylo přiděleno čp. 150. Dům je dvojčetem budovy čp. 1598 stojící na protější straně ulice Jugoslávských partyzánů, již v dejvickém katastru, která vznikla o několik let dříve. Oba domy vybočují z uliční čáry směrem do ulice a chodník je veden v podloubí. V přízemí jsou umístěny obchody.

První stavbou, resp. souborem drobnějších stavení, mající čp. 150 byl jednopatrový dům z roku 1895, který stával na sousední parcele současného objektu s tímto číslem. Jeho vlastníky byli Karel Hajný (1895-1906), Václav Potůček (1906-1910) nebo Antonín Kotva (po roce 1910). Býval zde hostinec U Modré růže.

Bubeneč čp. 150
- Jugoslávských partyzánů 48 / Čínská 17 / Terronská 49