Bubeneč čp. 114

Bubenečské popisné číslo 114 patří tovární budově bývalé přádelny bavlny Ernsta Mauthnera v Papírenské ulici. Stavba byla povolena 4. dubna 1892. Plány jsou podepsány stavitelem Johanem (uváděn také jako Jan) Kindlem. Jednopatrové dílenské křídlo má délku 18 os, horní podlaží má směrem do ulice pouze 7 oken. Zajímavě členitá je část komplexu s fasádou obrácenou k železniční trati. Její ústřední jednopatrová část je osmiosá, s hladkými lizénámi, nad pravou čtveřicí os se z pásu atiky zvedá převýšené půlkruhový štít, završený komolým jehlancem. K ústřední části se připojují přízemní křídla, vpravo tříosé, vlevo desítiosé. V roce 1957 se areál stal sídlem společnosti Ergon, která sem přestěhovala část své výroby z dosavadních provozoven. Působí zde do současnosti, částečně prostory pronajímá dalším firmám.

Bubeneč čp. 114
- Papírenská 5