Bubeneč čp. 113

Bubenečské popisné číslo 113 patří jedné z budov, které se nacházejí v areálu bývalé přádelny bavlny Ernsta Mauthnera v Papírenské ulici. Stavba přízemního objektu byla povolena 27. října 1893. V roce 1900 byl dům, ve kterém byla kromě bytu vrátného také účtárna a jídelna, zvýšen o jedno poschodí. Plány jsou podepsány stavitelem Johanem (uváděn také jako Jan) Kindlem. Budova si pod novodobým přefasádováním zachovala jen svůj základní obrys se středním jednoosým rizalitem pod trojúhelným štítem. V roce 1957 se areál stal sídlem společnosti Ergon, která sem přestěhovala část své výroby z dosavadních provozoven. Působí zde do současnosti, částečně prostory pronajímá dalším firmám.

Bubeneč čp. 113
- Papírenská 3