Umělecká výzdoba Skleněného paláce

Bubeneč čp. 728, náměstí Svobody 1

Prosklený hlavní vchod do budovy Skleněného paláce na bubenečském náměstí Svobody je v horní části proveden z leptaného skla se zvířecími motivy podle návrhu malíře, sochaře a grafika Jana Baucha. Stěny vstupního prostoru jsou obloženy mramorovými deskami, do kterých jsou vloženy keramické reliéfy. Ty představují ležící ženské postavy a jsou dílem sochaře Jana Laudy, který je vytvořil ve spolupráci s Janem Bauchem na konci třicátých let 20. století. Zadní část vestibulu je zvýšená třemi stupni a nesena dvěma sloupy. Na ose mezi nimi je na mramorovém soklu socha sedící ženy s dítětem. Jedná se o odlitek originálu díla od sochaře Bedřicha Stefana. Vstupní prostor je uzavřen skleněnou stěnou, za kterou probíhá komunikační chodba mezi trakty budovy.Zdroj:
https://www.pamatkovykatalog.cz/cinzovni-dum-skleneny-palac-18010142