Sousoší Mládí pro mír

Bubeneč, Sibiřské náměstí - před budovou čp. 4

Sousoší s několika názvy - Podíl mládeže na rozvíjení internacionalismu a světového míru, Podíl mládeže na budování socialismu nebo jen krátce Mládí pro mír - vytvořil v roce 1981 sochař Jiří Kryštůfek. Dílo bylo na Sibiřské náměstí umístěno v roce 1984. Na převýšeném pylonovém soklu je osazena dvojice chlapce a dívky, přidržujících společně rozvinutou vlajku. Plastika i sokl byly zhotoveny z bílého vračanského vápence. Celek je osazen na desce z leštěné žuly.



Zdroj:
https://www.ghmp.cz/sbirky/?id=116774152