Sousoší Mír

Bubeneč, náměstí Svobody - před budovou čp. 930

Alegorické sousoší Mír, někdy také označované jako Děti s holubicí, vytvořil v roce 1958 sochař Karel Hladík. Pískovcová plastika na čtvercovém podstavci byla na bubenečské náměstí Svobody umístěna v roce 1960. Původně stála na jiném místě a na kónickém betonovém soklu od architekta Richarda Podzemného, autora tzv. Skleněného paláce. V roce 1995 byla přemístěna na travnatou plochu před budovu základní školy, aby prostor uprostřed náměstí uvolnila pomníku československých letců. Sousoší znázorňuje dvojici dětí, dívku a chlapce, krmící holubici. V plánu je jeho oprava a obnova původního řešení s replikou zmizelého soklu. Velmi podobná díla se nacházejí v Lidicích a Poděbradech.

Od května 2024 je sousoší v péči restaurátorů Galerie hlavního města Prahy. Na podzim by se mělo vrátit zpět i s obnoveným původním soklem. Zdroj:
- https://www.ghmp.cz/sbirky/?id=116774120