Plastiky obřích hlav

Bubeneč, Královská obora
dočasná instalace, přemístěno

V červnu 2008 bylo na různých místech v Praze krátce umístěno pět soch znázorňujících obří lidské hlavy. Jedna se nacházela přímo v Bubenči, u výstupní zastávky tramvajové smyčky v Královské oboře, druhá jen pár metrů za bubenečskou katastrální hranicí uprostřed Vítězného náměstí, další pak na Alšově nábřeží, u letenského metronomu a na Karlínském náměstí. Plastiky vytvořila studentka posledního ročníku atelieru sochařství Vysoké školy umělecko-průmyslové Vlasta Elmerová v rámci své diplomové práce s názvem "Jinde - individualita - osamělost, portrét jedince". Mohutné betonové busty bez soklu měřily 1,65 metru na výšku a 1,5 metru na šířku a byly portrétem autorky. Hlava neměla vlasy, měla zvětšené uši, zavřené oči a ústa v mírném úsměvu. Vzhledem k tomu, že instalace soch nebyla projednána s příslušnými úřady, zůstaly hlavy na svém místě jen krátkou dobu. Jejich další osud je neznámý.Zdroj:
- www.praha6.cz/aktuality