Sochařské sympozium Stromovka

Bubeneč, Královská obora

Od 9. do 23. června 2008 se na psí louce v Královské oboře konalo sochařské sympozium Stromovka. Studenti z nedaleké akademie výtvarných umění v jeho průběhu z kmenů v oboře pokácených stromů vytvářeli dřevěné skulptury. Ty pak nějaký čas zůstaly na místě jako venkovní expozice. Pozůstatek jednoho díla stál na psí louce ještě v roce 2021.Zdroj:
- https://artycok.tv/295/sculptural-workshop