Sochařská výzdoba planetária

Královská obora čp. 233
nerealizováno

Ve fasádě budovy bubenečského planetária, přímo pod kupolovitou střechou, je 12 prázdných výklenků v podobě zazděných oken. Zde mělo být umístěno 12 soch pracujících, kteří měli evokovat 12 měsíců roku. Z neznámých důvodů sochařská výzdoba nebyla realizována.