Socha lva

Bubeneč čp. 44, Pelléova 22
V sadech 2 

Bronzová socha lva, který stojí v bojovém postoji a levou přední tlapou přidržuje československý státní znak, je dílem sochaře Bohumila Kafky. Jedná se o první odlitek vytvořený v roce 1936. Socha byla od roku 1989 umístěna na vnitřním nádvoří Strahovského kláštera na Hradčanech. V roce 2022 byla přemístěna do zahrady bubenečské Petschkovy vily čp. 44, která se stala sídlem Muzea literatury. Ve spodní části podstavce je po celém jeho obvodu umístěn plastický nápis: MŮŽE PRONIK / NOUTI K POZNÁNÍ VŠECH VĚCÍ / ČLOVĚK JENŽ SE / DÁ VÉSTI PŘÍRODOU A KNIHOU.

Rozměrnější verze tohoto díla byla v roce 1938 odhalena v Bratislavě jako součást pomníku Milana Rastislava Štefánika. Lev se štítem na něm symbolizoval československé legie, jež Štefánik organizoval. Původní bratislavský památník byl již v roce 1940 demontován. Lev byl po zrestaurování znovu instalován na bratislavské nábřeží v roce 1988.