Socha I. S. Koněva

Bubeneč náměstí Interbrigády
přemístěno

Pomník sovětského vojevůdce Ivana Stěpanoviče Koněva (1897-1973) byl na západní straně bubenečského náměstí Interbrigády při ulici Jugoslávských partyzánů odhalen 9. května 1980 u příležitosti 35. výročí osvobození Československa. Autorem bronzové sochy, která v nadživotní velikosti zobrazovala maršála Koněva s kyticí šeříků v pravé ruce a se zdviženou levicí na pozdrav, je sochař Zdeněk Krybus. Masivní pomník z leštěné žuly a celý upravený prostor, který propojoval přilehlý park s ulicí Jugoslávských partyzánů, navrhl architekt Vratislav Růžička.

Na pamětní desce připevněné na "zídce" v zadní části pomníku byl uveden text: "Významný vojevůdce maršál Sovětského svazu Ivan Stěpanovič Koněv dvojnásobný Hrdina Sovětského svazu a Hrdina Československé socialistické republiky velitel vojsk 1. ukrajinského frontu, která zachránila 9. května 1945 Prahu před zničením." V roce 2018 byly na pomník umístěny nové pamětní desky s textem v českém, ruském a anglickém jazyce: "Maršál Ivan Stěpanovič Koněv velel 1. ukrajinskému frontu, jehož jednotky byly nasazeny k závěrečnému útoku na Berlín a osvobodily severní, střední a východní Čechy a jako první vstoupily 9. května 1945 do Prahy. Na podzim 1956 řídil potlačení Maďarského povstání sovětskou armádou a jako velitel Skupiny sovětských vojsk v Berlíně se v roce 1961 podílel na řešení tzv. druhé berlínské krize výstavbou Berlínské zdi. V roce 1968 osobně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR."

Socha byla odstraněna 3. dubna 2020 a je uložena v depozitáři. V prosinci téhož roku byl zlikvidován vysoký podstavec pomníku včetně betonových základů.