Plán Rudolfovy štoly

Protože Rudolf II. nebyl spokojen s pomalým postupem výstavby štoly, uložil dvornímu koncipistovi Isaaku Phendlerovi, aby zhotovil její plán, do kterého se každý týden zaznamenával postup ražení. 242 cm dlouhý a 20 cm široký pergamen zachycuje řez letenským masivem. Zaznamenána je podélná štola i svislé šachty. Plán je technickým výkresem i výtvarným dílem zároveň. Lze z něj vyčíst nejen všechny důležité míry a vzdálenosti stavby a terénu: rozměry štoly, měřítko, počet a hloubku šachet, ale přináší také úplný přehled o časovém průběhu stavby, o hloubení šachet, ražení štoly, označuje i místa setkání, a to nejen na roky a dny, ale dokonce i na hodiny. Kresby jsou kolorované přibližující do nejmenších detailů podobu a profil krajiny na levém břehu Vltavy mezi řekou a Královskou oborou i v místě dnešní Letné, kdysi Belvedérské výšiny (odtud je také štola původně nazývána Belvedérskou). Je znázorněn i povrch země, porosty v Královské oboře a vinná réva na stráni od vltavského břehu. Zajímavé jsou také ikonografické informace o soudobé technice dolování. Plán je doplněn postavičkami horníků s prvky dobového manýrismu. Při jejich malbě bylo použito i zlacení. Celé dílo je jedinečně vypracovanou miniaturou a zdá se až neuvěřitelné, že ji mohl vytvořit koncipista dvorní kanceláře bez pomoci zkušeného malíře. Délkové míry jsou na plánu vyznačeny v jednotkách estados es mina (1 estado = 1,98 metru). Popis a všechny texty napsal Phendler ve španělštině, což byl jazyk asi nejbližší Rudolfovi II., který prožil mládí na dvoře španělského krále Filipa II. Hlavní nápis uprostřed svitku je bohatě zdoben ornamentem. Nahoře ve středu drží dva okřídlení lvi erb panovníků, andílek napravo drží český znak, nalevo pak znak uherský. V překladu nápis zní: "Věrné vyobrazení průkopu Jeho Veličenstva císaře z řeky Vltavy až do starého parku v celé své rozsáhlosti". Za pravým okrajem plánku je tabulka stavu prací pro období mezi 1. lednem 1589 (kdy bylo hotovo 370 estados de mina) a 1. lednem 1593 (kdy zbývalo posledních 18 estados de mina), která uvádí k počátku každého pololetí délky vyražené a nevyražené části štoly. Phendler, který podepsán celým jménem v dolní části ornamentového rámečku na samém začátku pergamenu, obdržel za práci na plánu dvanáct tisíc bílých grošů. Originál plánu v původním pouzdru stočený na dřevěném držáku je uložen v archivu Národního technického muzea.