Plastika zedníka

Bubeneč čp. 587, Čechova 29

V roce 1924 byla dokončena stavba bubenečského domu čp. 587, který si nechal podle návrhu architekta Kamila Roškota v Čechově ulici vybudovat pražský stavitel František Strnad. Na konci širokého průjezdu budovy se nachází schodiště do zvýšeného přízemí. Zde je ve zdi umístěna plastika zedníka od sochaře Otto Gutfreunda. Tento přední kubistický sochař (1889-1927) tvořil svá díla ve dvou tvůrčích fázích, které oddělila první světová válka. Zedník patří do druhé etapy označované jako sociální civilismus. Tato etapa se řadí k moderním realismům dvacátých let minulého století a významně se odklání od předchozí kubistické fáze.Zdroj:
Psí vycházky 6 - Bubenečský Montmartre; Zdeněk Lukeš; Lidové noviny; 2016