Plastiky torz ženských těl

Bubeneč čp. 144, Chittussiho 1

Autorem bronzové plastiky zobrazující dvě ženská torza je sochař Josef Klimeš. Dílo, které je umístěno na kamenném podstavci v areálu bubenečské nemocnice, vytvořil v roce 1988 ve spolupráci s uměleckým zpracovatelem kovu Karlem Mrázem. Investorem byla společnost Výstavba účelových staveb, která zde v osmdesátých letech 20. století realizovala výstavbu nízkého panelového domu, který doplnil historické vily Tusculum, Sanitas a Anna.Zdroj:
https://sochyamesta.cz/zaznam/16860