Štíty

Bubeneč čp. 1050, Pelléova 21

Ve druhé polovině sedmdesátých let minulého století vznikla na pozemku mezi Bubenečskou a Pelléovou ulicí, v místě kde předtím stávala vila čp. 75, velká administrativní budova ministerstva vnitra. Pravděpodobně již v té době byla v rámci umělecké výzdoby objektu u vstupu z tehdejší Majakovského (Pelléovy) ulice umístěna rozměrná plastika. Na vysokém betonovém sloupu jsou posazeny tři k sobě zády otočené kovové štíty spojené po obvodu ve střední části pásem.