Plastika skupiny ptáků

Bubeneč, Výstaviště
zaniklo

Asi v roce 1960 byla do areálu tehdejšího Parku kultury a oddechu Julia Fučíka (PKOJF) umístěna abstraktní plastika, jejímž autorem byl sochař, keramik a designér Vincenc Vingler. Dílo vytvořené z polyesteru s patinou tmavě šedého kovu představovalo prostorově řešenou skupinu vzlétajících ptáků.