Plastika na Špejchaře

Bubeneč, křižovatka ulic Milady Horákové a Pelléova

Od roku 2019 je na křižovatce Špejchar, na rohu ulic Milady Horákové a Pelléova v místech již zbořené bubenečské budovy čp. 438, umístěna kovová plastika od neznámého autora.