Náměstí Pod kaštany

Náměstí Pod kaštany se nachází poblíž historického středu Bubenče.

Městská část: Praha 6 | Katastrální území: Bubeneč

Přehled historických názvů náměstí Pod kaštany:

  • 1925-1940 náměstí Pod kaštany (název podle kaštanů rostoucích na náměstí)
  • 1940-1945 náměstí Pod kaštany / Kastanaienplatz
  • od roku 1945 náměstí Pod kaštany

Do roku 1925 bylo náměstí bezejmenné. Do náměstí ústí ulice Pod kaštany.

Začátkem roku 2017 řešila pražská místopisná komise návrh na přejmenování náměstí. S navrhovaným názvem náměstí Borise Němcova vyslovila nesouhlas. Totožný návrh téhož navrhovatele projednávala znovu počátkem roku 2019. Komise znovu konstatovala, že památka a odkaz Borise Jefimoviče Němcova by měla být připomenuta pojmenováním veřejného prostranství, ale nikoliv přejmenováním náměstí Pod kaštany, jehož pojmenování je původní, odpovídá charakteru místa a trvá již takřka sto let.