Náměstí Pod kaštany

Náměstí Pod kaštany se nacházelo poblíž historického středu Bubenče.

Městská část: Praha 6 | Katastrální území: Bubeneč

Přehled historických názvů náměstí Pod kaštany:

  • 1925-1940 náměstí Pod kaštany (název podle kaštanů rostoucích na náměstí)
  • 1940-1945 náměstí Pod kaštany / Kastanaienplatz
  • 1945-2020 náměstí Pod kaštany
  • od roku 2020 náměstí Borise Němcova

Do roku 1925 bylo náměstí bezejmenné. Do náměstí ústí ulice Pod kaštany.

V roce 2017 řešila pražská místopisná komise návrh na přejmenování náměstí. S navrhovaným názvem náměstí Borise Němcova vyslovila nesouhlas. Totožný podnět téhož navrhovatele projednávala znovu začátkem roku 2019. Komise znovu konstatovala, že památka a odkaz Borise Němcova by měla být připomenuta pojmenováním veřejného prostranství, ale nikoliv přejmenováním náměstí Pod kaštany, jehož pojmenování je původní, odpovídá charakteru místa a trvá již takřka sto let. Při dalším projednávání stejného návrhu během tří jednání v prosinci 2019 a v lednu 2020 komise nakonec mimo jiné konstatovala, že "neshledala technickou, administrativní či organizační překážku k přejmenování stávajícího náměstí Pod kaštany", nicméně komise sama změnu jména nedoporučila ani neschválila. To učinila následně ve své kompetenci rada hlavního města Prahy 24. února. Náměstí bylo přejmenováno při ceremoniálu dne 27. února 2020 u příležitosti pětiletého výročí Němcovovy vraždy.