Muzeum literatury

Bubeneč čp. 44, Pelléova 22 / V sadech 2

V tzv. třetí Petschkově vile, která byla postavena v letech 1929-1930 pro Marianne Gellertovou, sídlilo od roku 1957 čínské velvyslanectví. Po roce 1990 zůstal dům prázdný a jeho dalšímu využití bránily soudní spory o vlastnictví. V roce 2005 převedla česká vláda vilu do majetku Památníku národního písemnictví (PNP) a ten provedl v letech 2017-2021 celkovou rekonstrukci objektu. Od roku 2022 jsou zde veřejnosti přístupné sbírky Muzea literatury a objekt se objekt stal novým sídlem PNP. Tato kulturní instituce byla založena v roce 1952 jako Památník národní kultury. Současný název začala používat o rok později. Jejím sídlem byl až do roku 2022 Strahovský klášter.

Muzeum literatury má ve třetí Petschkově vile k dispozici vnitřní výstavní prostory o rozloze téměř 1.000 m², parkovou zahradou, ale také moderní odborná pracoviště a studovny, které poskytují badatelské služby. V deseti sálech je umístěna stálá expozice historie literatury, ale konají se zde také kratší tematické výstavy.Zdroj:
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Památník_národního_písemnictví