Josef Václav Klečák

Ředitel nemocenské pokladny a politik Josef Václav Klečák se narodil 5. října 1872 (v matrice zemřelých je uvedeno datum 5. listopadu) v Praze. Byl ženatý s Annou, rozenou Soukupovou. Kromě vedení okresní nemocenské pokladny na Smíchově, byl starostou Českého ústředí nemocenských pokladen v Praze. V roce 1897 spolu s Aloisem Simonidesem založili Českou stranu národně sociální a první dva roky jí oba spolupředsedali. V září 1908 Josef Václav Klečák neúspěšně kandidoval na poslance Sněmu Království českého. 

V roce 1919 byl zvolen starostou Bubenče a zůstal jím až do roku 1923, tedy do prvních pražských obecních voleb, které se konaly 23. září 1923, až téměř 21 měsíců po vzniku Velké Prahy. V letech 1923-1928 zastával funkci starosty městského obvodu Praha XIX, do kterého patřil i Bubeneč. V roce 1920 se stal senátorem Národního shromáždění za Československou stranu socialistickou, později národně socialistickou, a v roce 1925 let svůj mandát obhájil na dobu dalších čtyř let. V Bubenči bydlel ve Šmeralově 358/19, později žil v dejvické vile v ulici Na Sekyrce 1394/4. Zemřel 1. září 1938 v libeňské nemocnici na Bulovce. V té době měl trvalé bydliště v Záběhlicích na Spořilově v domě čp. 1596.Zdroj:
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Klečák