Dvojdům čp. 514 a 515

Bubeneč čp. 514 a 515, Čechova 11 a 13

Nájemní dvojdům určený pro zaměstnance banky byl postaven v letech 1921-1923 podle projektu architekta Bohumíra Kozáka. Stavba byla navržena ve stylu art deco jako jeden architektonický útvar s dvojicí vchodů a obdržela dvě samostatná popisná čísla. Čtyřpatrová budova probíhá v délce 10 os a má přísně symetrickou kompozici. Nad vchody jsou vytvořeny hranolové rizality, prolomené trojicí úzkých podélných oken. Rizality, které neprostupují poslední patro, mezi sebou propojují kryté balkony s plně vyzděnými parapety, oddělené masivními pilíři. Architektonické prvky se omezují na vpadlá pole kolem oken (většinou čtvercová) a hranolové horizontální římsy. Reliéfní výzdobu tvoří florální tonda na plných parapetech balkonů. V úrovni čtvrtého patra jsou umístěny čtyři velké pískovcové sochy. Figury, které vytvořil Kozákův přítel sochař Ladislav Kofránek, vznikly při stavbě domu na začátku dvacátých let 20. století. Postavy představují kováře, kameníka (na domě čp. 514), děvečku a rolníka (na domě čp. 515).