Bubeneč čp. 62

Bubenečské popisné číslo 62 patří obytné budově stojící nad křižovatkou ulic Goetheho a Mlýnská. Uvádí se, že tento dům uzavírající na severozápadní straně areál nádraží vznikl na přelomu 19. a 20. století. Stavba s čp. 62 však existovala na tomto místě již po roce 1850, čísly 62-65 byly tehdy označeny strážní domky podél nově zprovozněné železniční trati z Prahy do Podmokel. Je tedy pravděpodobné, že dnešní budova měla menšího předchůdce.

Dům se secesními dekorativními prvky je na straně ke kolejišti jednopatrový a klesá do úrovně Goetheho ulice. Delší fasády jsou trojosé se střední mírně předstupující částí, v níž je na straně od nádraží situován vstup. Spodní soklová část budovy je provedena z kamenného zdiva kyklopského typu a při Mlýnské ulici přechází ve stejně pojatou opěrnou zeď náspu. Uliční fasáda v úrovni prvního patra je zdobena jemným vertikálním vlnovkovým vroubkováním. Na obou užších stranách a nad střední částí zeď pokračuje do plochy otevřeného trojboce zakončeného zvalbeného štítu. Plochy štítů nad římsou jsou členěny motivem hrázděného zdiva.