Bubeneč čp. 60

Bubenečské popisné číslo 60 patří průmyslovému objektu v Mlýnské ulici. Pozemek na úpatí pahorku Pecka koupil od Jana Schlöchta v roce 1851 Israel Jáchym Wien a postavil zde tovární budovu, ve které zřídil velkou dílnu na potiskování kartounů. V roce 1872 ji prodal firmě Mauthner a Hellman, která zde zprovoznila tkalcovnu bavlny. Od roku 1878 byl jediným jejím majitelem Ernst (uváděn také jako Arnošt) Mauthner. Ten v roce 1889 založil v Piettově (Papírenské) ulici přádelnu a později tkalcovnu bavlny.

Současná budova byla postavena v roce 1903 za ne zcela obvyklých technických podmínek. Pozemkem totiž byl bezprostředně předtím veden hlavní kanalizační sběrač k blízké čistírně odpadních vod a Mauthner proto musel získat zvláštní stavební povolení. K ochraně musel být sběrač překryt metr tlustou betonovou deskou. Po druhé světové válce byla budova znárodněna a vzniklo zde učňovské středisko národního podniku Aritma, provozovna Bubeneč. Objekt, který působí z ulice velmi stroze, ale ve vnitřním dvoře nese zdobnou novogotickou úpravu, dokonce s romantickou "hradní" věží, postupně chátral a kvůli trase části městského silničního okruhu se v osmdesátých letech dokonce počítalo s demolicí areálu. V současnosti areál využívají různé firmy.