Bubeneč čp. 53

Bubenečské popisné číslo 53 patří prostřednímu z pěti domů tvořících jižní řadu uzavřeného obytného komplexu, který byl v letech 1984-1985 v historickém jádru Bubenče postaven pro potřeby sovětského velvyslanectví.

Dříve toto číslo označovalo dům, který stál na někdejší Návsi, pozdějším Schwaigerově náměstí v místě zvaném Na schodech. Zdejší schody vedly směrem k hostinci Na Senníku v ulici V sadech. Stavba čp. 53 vznikla v roce 1827, kdy si majitel sousedního domu čp. 29 Josef Bauer vyžádal od stavů povolení k tomu, aby si mohl na své zahradě vystavět obytné stavení. V roce 1839 byl dům prodán v dražbě a jeho vlastníkem se stal pekař Jan Riedl. Po jeho smrti v roce 1872 jej zdědil jeho syn Josef. Dalším majitelem byl správce pražského obecního dvora Jaroslav Riedl (1895-1907). Od roku 1907 bylo stavení majetkem Anežky Vostárkové, která zde vybudovala nový dům. Jeho pozdějšími vlastníky byli Václav Tomášek a Anežka Tomášková.