Bubeneč čp. 41

Bubenečské popisné číslo 41 patří obytnému domu ve Wolkerově ulici. První stavba na tomto místě vznikla v roce 1796, kdy Matěj Sudík obdržel svolení a mohl si na kostelním pozemku o výměře 158 čtverečních sáhů postavit domek a při něm založit zahrádku. Po jeho smrti v roce 1820 prodal jeho syn Matěj domek Janu Pánkovi, vojenskému vysloužilci, jež jej postoupil svému synu Janovi. Dalším vlastníkem byla Františka Gradlová (1838-1871), která domek nechala dala strhnout a na jeho místě postavit patrový dům. Ten v roce 1871 zdědil její syn dr. Gustav Gradl, c. k. notář v Praze. Od roku 1904 objekt patřil Olze Bacharové. Někdy po roce 1923 prošel dům přestavbou, byl o poschodí zvýšen, získal plochou střechu a upravena byla také fasáda.