Bubeneč čp. 36

Bubenečské popisné číslo 36 patří činžovnímu domu stojícímu na rohu ulic Dejvická a Kyjevská. Budova byla postavena v letech 1913-1914 podle plánů V. Vacka. Čtyřpatrový nárožní dům má dvě křídla trojtraktové dispozice. Celou fasádu zdobí klasicistně-secesní reliéfy a plastiky. V roce 1952 byl v přízemí zřízen bufet fungující pod názvem Šárka, který v devadesátých letech vystřídala čínská restaurace. V současnosti zde sídlí banka.

Popisné číslo 36 dříve patřilo areálu cihelny, který se zde mezi ulicemi Dejvická, Na hutích, Národní obrany a V. P. Čkalova nacházel. Cihlářský podnik založil Josef Zobel poté, co v červnu 1803 zakoupil od Josefa Ignáce Bučka zdejší pozemky. Výstavba začala dvěma domky u silnice pro šafáře a cihláře, poté přibyly pece, studna a několik dřevěných kůlen. Podle popisu z roku 1819 se cihelna skládala ze dvou domků, dvou pecí, sedmi dřevěných kůlen a šesti hlinišť. Roku 1836 již měla vypalovací pec 6 komor a na hliništích byly sběrné nádrže na dešťovou vodu. Roku 1841 proběhla výstavba velkého domu, kde byl ubytován veškerý personál. Po roce 1849 byla cihelna značně přestavěna, rozšířena a opatřena strojovým zařízením. V sedmdesátých letech 19. století byl přestavěn dům čp. 36 a otevřeno další hliniště. Koncem století byla připravována stavba nové čtrnáctikomorové pece na místě staré šestikomorové. Kruhová pec měla mít rozměry 52 x 12 metrů a hlína se do ní měla dopravovat tunelem pod státní silnicí do Podbaby. Měl být postaven také 40 metrů vysoký tovární komín. K modernizaci ale nedošlo, protože cena pozemků v okolí stoupla a mezi majiteli nepanovala shoda na dalším provozování firmy. V roce 1909 či 1910 byla cihelna prodána stavitelům Aloisi Potůčkovi a Josefu Tvrskému. Areál byl zbořen, pozemek rozparcelován a zastavěn.