Bubeneč čp. 33

Bubenečské popisné číslo 33 patří pozdně klasicistnímu obytnému domu stojícímu v rozdvojené horní části Gotthardské ulice. V roce 1793 si jej nechal postavit tesařský mistr Martin Bauer, a to na pozemku hostince Na slamníku, který mu propůjčil jeho otec Tomáš, tehdejší majitel hospody. Když byla budova v roce 1828 poprvé prodávána, měla cenu 680 zlatých. Vdova po dalším majiteli Kateřina Pokorná nechala domek v letech 1875-1888 přestavět. Úpravu zřejmě provedl stavitel František Frolík (autor blízké barokní kapličky se sochou sv. Jana Nepomuckého), který se posléze stal také majitelem přestavěného domu. V jeho rodině pak objekt zůstal až do roku 1912. Patrová budova má zkosené nároží, na kterém dříve býval vchod do obchodu. Po roce 2004 dostal dům červenou fasádu.