Bubeneč čp. 28

Bubenečské popisné číslo 28 patří obytnému domu U města Vídně, který se nachází v dolní části Gotthardské ulice. Jeho základ tvoří pozdně klasicistní stavba z let 1843-1844, jejímž majitelem v té době byl pražský měšťan a dvorní sklenář Vincenc Wetzstein. Tehdy patrně vznikl devítiosý dům se středním rizalitem, který byl ještě před rokem 1861 rozšířen o dvě další osy na obou stranách a koncem 19. století zvýšen. Dále upravován byl ve dvacátých nebo třicátých letech 20. století, kdy byl opatřen mansardovou střechou s řadou oken.

Jméno domu by mohlo mít souvislost s příjmením někdejších majitelů. V letech 1860-1898 objekt vlastnil Jakub Wien a jeho potomci, poté (snad až do první světové války) rodina Ignáce Wienera.

První stavba na tomto místě vznikla v roce 1786. Václav Ponáhlík tehdy od rychtáře obdržel svolení, aby si zde na ladem ležícím kostelním pozemku přiléhajícím ke Královské oboře vystavěl domek a u něho zřídil zahrádku.