Bubeneč čp. 24

Bubenečské popisné číslo 24 patří obytnému jednopatrovému domu ve Wolkerově ulici. Na tomto místě, na kostelním pozemku, si v roce 1782 svůj domek o dvou světnicích a komoře nechal postavit Matěj Brožek plavec. Asi ve třicátých letech 19. století byl dům, jehož majitelem byl tehdy zedník Václav Brožek a později jeho syn Josef, přestavěn a zvýšen o jedno poschodí.