Bubeneč čp. 162

Bubenečské popisné číslo 162 patří neorenesančnímu činžovnímu domu na rohu ulic Jana Zajíce a Havanské. Třípatrová budova byla postavena v roce 1898. Jejími prvními majiteli byli Josef Šulc a Karel Vorel (1898-1899), od roku 1899 dům vlastnil Josef Šulc s manželkou Emilií a po roce 1906 byla majitelkou jen Emilie Šulcová. V úrovni prvního patra je umístěna plastika lva. Z hlavy na nároží vycházejí dvě těla, každé na jednu z na sebe kolmých fasád.

Bubeneč čp. 162
- Jana Zajíce 21 / Havanská 13