Bubeneč čp. 153

Bubenečské popisné číslo 153 patří historizující vile ve Slavíčkově ulici. Rodinný dům si v roce 1896 podle svého návrhu postavil architekt Jan Koula. Budovu realizoval bubenečský stavitel Rudolf Koukola na parcele, kterou Koulovi odprodal. Projekt pochází z listopadu 1895, povolení bylo vydáno 25. ledna 1896 a dům byl téhož roku dokončen. Volně stojící jednopatrová vila dvoutraktové dispozice má půdorys ve tvaru písmene "T". Na delší straně fasády je v úrovni prvního patra arkýř nesený dvěma krakorci. Mezi arkýřem a příčnou částí vede nad korunní římsou terasa s dřevěným zábradlím. Pod arkýřem ve výklenku je umístěna socha svatého Ivana s laní od sochaře Stanislava Suchardy. Nadsvětlík nad hlavním vstupem je vymalován nástěnnou malbou rozvaliny se štítem a s uvedením čísla popisného. V patře má předstupující část fasády malbu žence ve slovanském kroji, ve štítu je malba holoubků na zlatém pozadí. Předstupující střechu nesou ozdobně vyřezávané trámy. Z ústřední haly je vstup do přilehlých místností a do zahrady. Půdní část měl architekt upravenu na ateliér. V roce 1928 dům moderně upravil podle zásad zdravého bydlení architektův syn Jan Evangelista Koula. Přestavby se týkaly především interiéru. Od roku 1958 je budova chráněna jako nemovitá kulturní památka.

Bubeneč čp. 153
- Slavíčkova 17