Bubeneč čp. 143

Bubenečské popisné číslo 143 patří činžovnímu domu ve Šmeralově ulici. Pětipatrová funkcionalistická budova byla postavena v roce 1934 podle návrhu architektů Jindřicha Freiwalda a Jaroslava Böhma. Její konstrukci tvoří železobetonový skelet s cihelnými výplněmi. Arkýř s pásovými okny probíhajícími všemi patry s výjimkou šestého poschodí, které ustupuje, má stejně jako parter keramický obklad. Ostatní části jsou hladce omítnuté.

První stavba postavená na tomto místě kolem roku 1895 patřila Janu Pospíšilovi. Pozdějšími majiteli domu byli Rudolf Tůma (1903-1905), Anna Tůmová (1905-1906), Rudolf Kotík (1906-1907), Rudolf Kotík, Františka Kotíková a Marie Kotíková (1907-1909), Rudolf Kotík (od roku 1909).

Bubeneč čp. 143
- Šmeralova 10