Bubeneč čp. 119

Bubenečské popisné číslo 119 patří vile v Pelléově ulici. Novorenesanční budovu navrhl a vlastním nákladem v letech 1893-1894 postavil Rudolf Koukola. Dalšími majiteli nemovitosti byli František Kmoch (1896-1908), Ladislav Tůma (1908-1910) a po roce 1910 Melanie Tůmová. K volně stojící jednopatrové vile byl v letech 1923-1924 připojen zadní příčný trakt. Stavbu provedla firma V. & F. Beneš. Hlavní tříosá fasáda má kvádrově rustikované přízemí, nad překladem oken v přízemí jsou maskarony, nad okny patra se střídají trojúhelné frontony a rovné římsy.

Bubeneč čp. 119
- Pelléova 6