Bubeneč čp. 101

Bubenečské popisné číslo 101 patří činžovnímu domu v ulici Nad Královskou oborou. Funkcionalistická stavba vznikla v roce 1936 podle návrhu architektů Martina Reinera a Julia Landsmanna, kteří spolu ve třicátých letech 20. století vlastnili pražský architektonický ateliér. Na levé straně domovního průčelí se nachází dlouhé svislé okno vedoucí na schodiště, které je nad vchodem a v 6. patře lemováno malými kruhovými okny. Vytváří tak kontrast k dvojici širokých oken ve všech patrech, včetně ustupujícího posledního podlaží. V pravé ose předposledního patra je umístěno francouzské okno, které narušuje pravidelnost fasády.

Majitelem pozemků, na kterých dnes stojí objekty čp. 99, 101, 102 a 380, byl Eustach Neubert, jež jednotlivé parcely rozprodal. První dům s popisným číslem 101 na tomto místě vznikl po roce 1890. Jeho vlastníkem byl Vilém Tierhier (1890-1891), později Josef Nedvěd (1891-1893), Karel Nedvěd a jeho manželka Marie (1893-1903), Karel Nedvěd a dcera Vlastimila (1903-1904), Karel Nedvěd (1904, 1912) a Rudolf Zikmundovský (1914).

Pražský německy mluvící architekt a sochař Martin Reiner žil po druhé světové válce, a to až do své smrti v roce 1973, v domě čp. 846 v ulici Milady Horákové, který je součástí obytného bloku Molochov. Jako ateliér zde využíval část sklepního prostoru.

Bubeneč čp. 101
- Nad Královskou oborou 3