Busta Karla Bendla

Bubeneč, křižovatka ulic Pod kaštany a Na Zátorce

Spolek Bendl v Bubenči, později Družstvo pro postavění pomníku mistru Karlu Bendlovi v Bubenči, oslovil sochaře Stanislava Suchardu s žádostí, aby svým dílem uctil památku hudebního skladatele a sbormistra, který v Bubenči v roce 1897 zemřel. Podle Suchardova návrhu pak v roce 1916 vytvořil Vojtěch Sucharda, jeho syn, spolu s architektem Jaroslavem Čermákem pomník Karla Bendla (1838-1897), autora několika oper, komorních skladeb a mnoha melodických písní.

Vrchol šest metrů vysokého pomníku tvoří mohutná pískovcová portrétní busta v nadživotní velikosti, pod kterou je nápis: KAREL BENDL. POSTAVILO DRUŽSTVO PRO ZŘÍZENÍ POMNÍKU LÉTA PÁNĚ MCMXVI. Pískovcový podstavec je zdoben reliéfy symbolických postav, které představují mladíka, muže a starce, v popředí je akt mladé ženy představující alegorii Hudby a zpěvu. Pomník byl odhalen v roce 1916 na tehdy klidném místě obklopeném zelení okolních zahrad na křižovatce Tomkovy ulice a Královské třídy. Pozemek k tomuto účelu věnovala městská rada města Bubenče.