Busta Boženy Benešové

Bubeneč čp. 625, Charlese de Gaulla 2

Na fasádě bubenečského domu čp. 625, ve kterém spisovatelka Božena Benešová (1873-1936) žila, je v přízemí nalevo od hlavního domovního vchodu umístěna její portrétní busta. Dílo vytvořila sochařka Karla Vobišová-Žáková a vzniklo zásluhou Společnosti Boženy Němcové, YWCA a PEN klubu. Busta z bílého mramoru je posazena na podlouhlém kvádrovém podstavci, na kterém je uvedeno spisovatelčino jméno a příjmení a data úmrtí (8. 4. 1936) a narození (30. 11. 1873). Slavnostní odhalení se konalo 3. června 1937.