Busta Boženy Benešové

Bubeneč čp. 625, Charlese de Gaulla 2

Na fasádě bubenečského domu čp. 625, ve kterém spisovatelka Božena Benešová (1873-1939) žila, je v přízemí nalevo od hlavního domovního vchodu umístěna její portrétní busta. Dílo vytvořila sochařka Karla Vobišová-Žáková zřejmě v padesátých letech 20. století. Busta z bílého mramoru je posazena na podlouhlém kvádrovém podstavci, na kterém je uvedeno spisovatelčino jméno a příjmení a data úmrtí (3. 11. 1873) a narození (8. 4. 1939).