Busta Benita Juáreze

Bubeneč, park generála Lázaro Cárdenase

Bronzová busta mexického prezidenta Benita Juáreze (1806-1872) byla v bubenečském parku generála Lázaro Cárdenase odhalena v roce 1973. Její autor je neznámý. Bronzovou desku s nápisem vytvořil sochař Zdeněk Kolářský, který je uváděn také jako autor architektonického řešení žulového soklu. Původní deska byla v roce 1978 odcizena, o rok později byla instalována nová.

Text na bronzové desce: 1972 JUÁREZŮV ROK / MEXIKO PRAZE / BENITO JUÁREZ / 1806 - 1872 / ÚCTA K PRÁVU DRUHÉHO / ZNAMENÁ MÍR !

V roce 2010 byla na podstavec přidána destička s textem v češtině a španělštině: Přátelský pozdrav mexického lidu / lidu České republiky / u příležitosti dvoustého výročí / nezávislosti Mexika / a stého výročí mexické revoluce. / Praha rok 2010.