Mosty a lávky

Mosty přes bubenečský plavební kanál

V rámci stavby plavebního kanálu na počátku 20. století byl postaven železný silniční most poloparabolické konstrukce, který spojil Královskou oboru s Císařským ostrovem. Jeho délka byla 24 metrů, šířka 6 metrů a podjezdová výška 5,4 metrů. Do provozu byl předán 6. prosince 1901 (některé prameny uvádějí 18. prosince 1901 nebo dokonce rok 1913). V roce 1959 byl výrazněji opravován. Sloužil do 18. července 2005, kdy byl uzavřen a postupně zlikvidován, aby byl nahrazen mostem novým. Ten byl zprovozněn 20. prosince 2005 a má následující technické parametry: šířka 7 metrů, chodníky po obou stranách 2,5 metru, podjezdová výška 5,3 metru. TSK do nového mostního objektu investovala 35 milionů korun.

Asi ve druhé polovině 70. let 20. století byl 90 metrů proti proudu postaven ještě nový silniční most pro obsluhu čistírny. Technické údaje s výjimkou podjezdné výšky 6 metrů, nejsou k dispozici. 

Silniční most v Korunovační ulici

V Korunovační ulici se nachází silniční most přes jednokolejnou železniční trať do Kladna. Původní byl v srpnu 2016 úplně odstraněn. Nový byl uveden do provozu 10. prosince 2016.

Železniční mosty

Bubenčem procházejí dvě železniční tratě. Jednokolejná trať č. 120 do Kladna a dvoukolejná trať č. 091 do Kralup nad Vltavou, která je vedena po mostech nad těmito ulicemi a místy:
- Pod Paťankou
- Podbabská
- Mlýnská
- Královská obora (u vrchu Pecka)
- Královská obora (nad cestou na Císařský ostrov) 
- Za elektrárnou

V ulici Za Císařským mlýnem dodnes stojí pilíře nedokončeného mostu, které byly postaveny v původně předpokládané trase železniční tratě do Kralup.

Z nádraží Bubeneč odbočovala vlečka, která vedla po mostech nad ulicemi Podbabská a Pod Paťankou do areálu sladoven (dnes je na tomto místě rezidenční areál Podbaba). Oba mosty byly odstraněny v roce 2011 při prodloužení tramvajové tratě k ulici Pod Paťankou. 


Lávka pro pěší z Císařského ostrova do Troje

Z Císařského ostrova do Troje vedl jeden z tradičních pražských přívozů. Od první poloviny 20. století spojení v sezóně zajišťovala dřevěná lávka a od poloviny století, také v sezóně, pontonový most, který stavělo ženijní vojsko. V sedmdesátých letech 20. století zde byla vybudována lávka ocelové příhradové konstrukce, která byla určena jen pro pěší, případně cyklisty. Její technické údaje nejsou k dispozici. Konstrukce lávky byla vážně narušena asi 23. srpna 1977 při velké povodni, kdy do ní narazila polská dílenská loď utržená od opravovaného trojského jezu. Chůze po lávce byla sice zakázána a část mostovky byla dokonce odstraněna, most však "načerno" chodci používali na vlastní nebezpečí dál, protože úřady nepřikročily ani k opravě ani ke zřízení náhradního spojení. Teprve když další povodeň 22. července 1981 smetla lávku úplně, přikročilo se ke stavbě lávky nové. 

Jednalo se o visutou prefabrikovanou konstrukci dlouhou 261 metrů o třech nestejně dlouhých polích (85 + 50 + 96 m) s průvěsem 1,26 m. Nová lávka zvaná trojská byla předána do užívání 7. července 1984. Její železobetonové díly byly zavěšené na soustavě 156 ocelových lan povrch je z plastbetonu a saduritu. Lávku projektoval ing. Jiří Stráský se svými spolupracovníky. V případě potřeby mohla sloužit i vozidlům záchranného systému. V roce 1998 byla uzavřena a celkově opravena. V sobotu 2. prosince 2017 se zřítila do Vltavy.

V listopadu 2019 pak začala stavba lávky nové. Za 150 milionů korun ji postavila společnost SMP CZ. Nová lávka je širší a vyšší než ta původní, je 256 metrů dlouhá a 4 metry široká. Využívá jednoduché ocelové konstrukce spojitého nosníku se dvěma návodními pilíři. Pozoruhodná je mostovka z tropického dřeva Azobe a integrované osvětlení v zábradlí, které je sklopné pro případ povodně. Návrh vytvořili architekt Libor Kábrt, ing. Lukáš Vráblík a Gabriela a Martin Elichovi. Lávka je určena pěším a cyklistům, ale v případě potřeby po ní může projet i vozidlo záchranné služby. Pro veřejnost byla otevřena 23. října 2020.

Lávka v Královské oboře

V Královské oboře v prodloužení Kamenické ulice najdeme lávku přes železniční trať.

Lávka v Mlýnské ulici

Nad Mlýnskou ulicí u vrchu Pecka se nachází lávka vedoucí přes trať dnes již zrušené vlečky do Císařského mlýna.


Kamenný mostek u náměstí Pod kaštany

Býval součástí Královské třídy (ulice Pod kaštany), u náměstí Pod kaštany překlenoval koryto Bubenečského potoka.

Dřevěný můstek u Císařského mlýna

Byl postaven zřejmě roku 1703. Nejpozději při regulaci řeky a výstavbě plavebního kanálu počátkem 20. století tento můstek zanikl.