Hřbitovy

Hřbitov u kostela sv. Gotharda

V Bubenči se nejdříve pohřbívalo kolem kostela sv. Gotharda. V době josefínské bylo, hlavně z hygienických důvodů, rozhodnuto o přemístění hřbitova. Úředníci tak začali hledat jiné místo a vyhlédli si kostelní pozemek Na Skalce. Ze starého hřbitova kolem kostela se nic nedochovalo.

Hřbitov Na Skalce

V roce 1784 se ještě založení nového hřbitova občanům podařilo zastavit peticí a vrchnost povolila Bubenečským pochovávat u kostela sv. Klimenta v Bubnech. Nový hřbitov Na Skalce u oborní zdi za domem ve Wolkerově ulici č. 15 pak začal fungovat roku 1802. Původní kostelní hřbitov skončil po dalších 4 letech. Malý hřbitov Na Skalce sloužil až do roku 1892, zrušen byl v roce 1937 a za světové války byl značně zdevastován. Dnes je na tomto místě klidný, nepřístupný hájek se zbytky bývalého hřitova, který by měl být upraven.

Hřbitov Bubeneč

V roce 1888 otevřela obec Bubeneč současný hřbitov, pro který vykoupila část pole nazývaného Na struhách. Vybudovala zde byt hrobníka (čp. 84) a chudobinec s izolační nemocnicí (čp. 85). Hřbitov byl v roce 1909 rozšířen o západní část. Jeho součástí je kaple s obřadní síní, kde se občas koná obřad i rozloučení se zesnulými.

Hřbitov se nachází mezi ulicemi Antonína Čermáka, Březovského, Vietnamská a Ve struhách a je dnes centrálním hřbitovem Prahy 6. Je sídlem hřbitovní správy Bubeneč, která zahrnuje hřbitovy Bubeneč, Šárka-Dejvice, Liboc-Vokovice, Břevnov, Střešovice a Ruzyně. Rozloha hřbitova je 1,69 ha a tvoří ho dvě části - starší I. (proti vchodu) rozdělená na 15 oddílů a novější II. (nalevo od vchodu) s 16 oddíly. Na hřbitově je 298 hrobek, 2103 hrobů a 697 urnových hrobů. Celkem je zde pohřebeno asi 7600 zesnulých.

Na bubenečském hřbitově jsou pohřbeny tyto významné osobnosti:

  • Jaroslav Durych, spisovatel
  • F. T. Šimon, grafik
  • Evžen Kolben, továrník
  • František Smolík, herec
  • František Frolík, starosta Dejvic
  • Cyril Bouda, malíř
  • Vladimír Hoppe, filozof
  • Pavel Bořkovec, skladatel

U východní zdi jsou hroby duchovních od sv. Gotharda a společný hrob sester Matky Terezy.